Údržba umělých trávníků

Čištění, kartáčování a nový pískový vsyp


Provádí se v několika fázích vždy na suchém sportovišti.
Používaná technika:
motorový rotační kartáč Dakr se záchytným boxem
zahradní traktor
stroj na čištění umělého trávníku s rotačním kartáčem a sítem pro separaci nečistot v pískovém vsypu
stroj pro rovnoměrné rozprostření pískového zásypu
tažený třístranný kartáč
Pracovní postup:
1/ postřik proti nežádoucím porostům (mechy, řasy, plevel, náletové dřeviny atd.)
2/ odstranění odumřelého organického odpadu, ručně nebo pomocí rotačního kartáče se sběrnou nádobou
3/ vlastní čištění plochy strojem TurfCare TCA 1400
4/ odvoz znečištěného vykartáčovaného materiálu
5/ dosypání písku
6/ kartáčování plochy – vpravení nového pískového zásypu

Údržbou, čištěním a doplněním nového pískového vsypu uvedeme umělý trávník do lepší kondice.