Revize dětských hřišť

Provádíme pravidelné roční kontroly dětských hřišť pro školy, školky, města i obce.

 - přijedeme , vyfotíme, změříme a vypracujeme revizní zprávu o aktuálním stavu hřiště a posoudíme zda je dětské hřiště v souladu s normou a navrhneme případné odstranění závad.

Pro objednání kontroly nebo více informací nás neváhejte kontaktovat.

Pro vykonávání revize a pravidelných prohlídek zařízení dětských hřišť vlastníme živnostenské oprávnění k provádění kontrol a měření a oprávnění dle ČSN EN 1176-7/9.2c a 1176-7/8.2.2.

Kdy provádět kontroly

 • běžná vizuální kontrola (pravidelně před každým použitím), v okolí prvku zkontrolovat dopadovou plochu a odstranit nebezpečné předměty (např. rozbité lahve, polámané větve, polámané součásti) – provádí učitel/ka, ředitel/ka, školník nebo pracovník města
 • provozní kontrola (kontrola v intervalu 1 – 3 měsíců), podrobnější kontrola zaměřená na funkce a stabilitu zařízení – provádí učitel/ka, ředitel/ka, školník či pracovník města
 • roční hlavní kontrola (kontrola nesmí přesáhnout interval 12 měsíců), kontrolu musí provádět oprávněná osoba přesně v souladu s pokyny výrobce a ČSN EN 1176 a 1177 viz. ČSN EN 1176-7 6.2. c

Legislativa vztahující se k dětským hřištím

Zákon č. 102/2002 sb. obecná bezpečnost výrobků
 • všechny výrobky uváděné na trh v ČR musí být bezpečné.
 • NV č. 22/97 sb. (205/2002 Sb.), kterými se stanovily technické požadavky na výrobky
 • definuje výrobky, které představují nějaká rizika tzv. oprávněného zájmu - tj. zdraví, života, ŽP, majetku atd. NV č. 173/97 sb. (329/2002 Sb.), kterými se stanovila pravidla posuzování shody na výrobky zařízení dětských hřišť vedené v tomto nařízení příloha č. 2, pod č. 7 ve skupině „prostředky lidové zábavy“
 • definuje a nařizuje, jak má vypadat posuzování o shodě s výrobkem typu

České technické normy

  EN 1176 Zařízení a povrch dětského hřiště sestává z následujících částí:
  – Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody
  – Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky
  – Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky
  – Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lanovky
  – Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolotoče
  – Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolébačky
  – Část 7: Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz
  – Část 10: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro zcela ohrazená dětská zařízení
  – Část 11: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro prostorové sítě
  Tuto část EN 1176 je třeba číst v souvislosti s:
  – EN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz – Stanovení kritické výšky pádu
  – CEN/TR 16467:2013 Vybavení hřišť přístupné pro všechny děti
  – CEN/TR 16598:2014 Soubor odůvodnění k EN 1176 – Požadavky
  – CEN/TR 16396:2012 Zařízení a povrch dětského hřiště – Odpovědi na žádosti o interpretaci EN 1176:2008 a jejich částí
  – CEN/TR 16879:2016 Umístění dětských hřišť a dalších rekreačních zařízení – Doporučení týkající se metod pro umístění a oddělení

Tato nařízení jsou v platnosti od 1. 12. 2002. Od tohoto data musí každé zařízení dětského hřiště na veřejném prostranství (zahradách škol, školek, veřejných místech atd.) projít procesem posouzení shody autorizovanou osobou dle platných norem. Zařízení vybudované před datem 1. 12. 2002 musí splňovat platné normy.