Dopadové plochy

Umělý trávník na hlíně

Dopadová plocha pro snadné a efektivní použití na venkovních herních plochách dětských hřišť. Jednoduchá instalace bez nutnosti zemních prací a složitého odvážení a navážení sypkých materiálů potřebných na vybudování dopadových ploch. 
Vrstva tlumící náraz pádu z výšky (dle jednotlivých typů) je testována pomocí zkoušky HIC a tyto materiály jsou certifikované jako dopadová plocha dle ČSN EN 1176 a 1177 2008.
Instalace dopadové plochy u dětských hřišť se provádí položením umělého trávníku na udusaný hliněný povrch (bez tvrdých částic-kámen, kořeny, beton), přehnutím a založením okraje přímo do terénu. Tím umělý trávník splyne s okolním trávníkem. Umělý trávník se používá bez pískového zásypu.

Materiál Kritická výška pádu (mm) Cena za m2 (bez DPH)
Virgin 18 ≤ 1650 240 Kč
Popular 25 ≤ 1800 218 Kč
PlayComfort 24 ≤ 1900 345 Kč

 

Umělý trávník s podložkou ProPlay Foam

Podložka ProPlay Foam, v kombinaci s umělým trávníkem, je perfektní povrch pro vybavení dětských a sportovních hřišť a je používán hlavně k prevenci proti zranění uživatele při pádu z výšky. Tato kombinace poskytuje ochranu po celou dobu životnosti bez ohledu na intenzitu použití. Podložku ProPlay je možné použít buď v jedné nebo ve více vrstvách, v závislosti na požadované výšce volného pádu zařízení a může být snadno instalována na prakticky jakémkoli povrchu. Vrstva tlumící náraz pádu z výšky (dle jednotlivých typů) je testována pomocí zkoušky HIC a tyto materiály jsou certifikované jako dopadová plocha dle ČSN EN 1176 a 1177. Umělý trávník se zasypává pískovým zásypem dle specifikace trávníku.

Materiál Kritická výška pádu (mm) Cena za m2 (bez DPH)
PlayComfort 24 + Proplay 35 ≤ 1600 861 Kč
Essential 25 + Proplay 35 ≤ 1800 769 Kč
PlayComfort 24 + 2x Proplay 35 ≤ 2700 1377 Kč
Essential 25 + 2x Proplay 35 ≤ 3000 1285 Kč

Umělý trávník s podložkou Elastic Universal

Dopadové plochy pro snadné a efektivní použití na herních plochách sportovišť a dětských hřišť. Jednoduchá instalace bez nutnosti zemních prací a složitého odvážení a navážení sypkých materiálů potřebných na vybudování dopadových ploch. Vrstva tlumící náraz pádu z výšky (dle jednotlivých typů) je testována pomocí zkoušky HIC a tyto materiály jsou certifikované jako dopadová plocha dle BS EN 1176 a 1177 2008 (ČSN EN 1176 a 1177 2008). Instalace dopadové plochy u dětských hřišť se provádí do ohraničeného rámu, který drží jednotlivé vrstvy v omezeném prostoru a tím se znemožní vrstvy tlakem vymačkat.

Materiál Kritická výška pádu (mm) Cena za m2 (bez DPH)

Playcomfort 24 + 1x elastická podložka

≤ 770 631 Kč

Decor 23 + 1x elastická podložka

≤ 780 593 Kč
Garden 30 + 1x elastická podložka ≤ 800

615 Kč

Scenic 35 + 1x elastická podložka ≤ 820 742 Kč
Active 30 + 1x elastická podložka ≤ 1200 860 Kč
Decor 23 + 2x elastická podložka ≤ 1250 878 Kč
Scenic 35 + 2x elastická podložka ≤ 1300 1027 Kč
Garden 30 + 2x elastická podložka ≤ 1320 900 Kč
Playcomfort 24 + 2x elastická podložka ≤ 1530 916 Kč
Active 30 + 2x elastická podložka ≤ 1880 1145 Kč
 

Pryžová dlažba

Jednovrstvé desky z recyklovaného gumového granulátu spojeného polyuretanem. Dlažba v tomto provedení se vyrábí v různých profilech, spojuje se pomocí plastových kolíků a je vyráběna v různých barvách. Gumová dlažba se pokládá na připravenou plochu zhutněného pokladu složeného ze 2-3 vrstev drceného kameniva rozdílné frakce. Doporučujeme dlažbu pokládat do betonových obrubníků a pod štěrkové podloží provést odvodnění – drenáže.

  • Cenu plochy určuje provedení a pádová výška zařízení. Kalkulaci plochy zajistíme zdarma na vyžádání.Dopadová plocha ze sypkých materiálů

Norma umožňuje (viz výše tabulka) vybudování dopadové plochy pomocí sypkých materiálů. Doporučujeme použití oblázků praných oblých frakce 2 - 8 mm, nebo písek frakce 0,2 - 2 mm bez jílových a prachových částic. Do předem připravené vany (odkopávka stávající zeminy) tloušťky 20 - 30 cm se navezou výše uvedené sypké materiály a urovnají se.

  • Cenu plochy určuje provedení a pádová výška zařízení. Kalkulaci plochy zajistíme zdarma na vyžádání.

Dopadové plochy dětských hřišť řeší norma ČSN EN 1176 a 1177.
Tabulka (výňatek z platné normy).

Materiál1 Popis Min. hloubka2 (mm) Kritická výška pádu (mm)
Beton, kámen, asfalt ≤ 600
Udusaný povrch ≤ 1000

Trávník

dobře udržovaný

≤ 15004

Kůra drcená kůra jehličnanů,
zrnitost 20 - 80mm
200
300
≤ 2000
≤ 3000
Dřevité třísky mechanicky drcené dřevo, bez kůry a listů
zrnitost 5 - 30 mm
200
300
≤ 2000
≤ 3000
písek3 zrnitost 0,2 - 2 mm 200
300
≤ 2000
≤ 3000
šterk3 zrnitost 2 - 8 mm 200
300
≤ 2000
≤ 3000
jiné materiály a jiné hloubky podle zkoušek HIC (viz ČSN EN 1177) kritická výška pádu podle zkoušek

1 - Materiály připravené právě k použití na dětských hřištích. 
2 - Povrch dopadové plochy musí býtbez částí s ostrými hranami nebo výčnělky a musí být instalován bez jakýchkoliv situací vytvářejících zachycení.
     Pro sypký drobný materiál se přidá 100 mm k minimální hloubce na vyrovnání způsobené přemísťováním materiálu (viz 4.2.8.5.1. normy ČSN EN1176-1).
3 - Žádná naplavenina ani částice jílu. Velikost zrnitosti může být stanovena použitím síťové zkoušky podle EN 933-1.
4 - Trávník má, kromě estetického působení, také některé užitečné vlastnosti související s tlumením dopadu. Zkušenost ukazuje, že dobrá údržba je běžně účinná pro výšku pádu do 1m a může být použita bez potřeby zkoušení. Pro výšku nad 1m, je používání trávníku jako povrchu tlumícího dopad ovlivňováno místními klimatickými podmínkami. Protože po celé Evropě je významná oblastní proměnlivost klimatu, doporučuje se, řídit pokyny na národní úrovni. ( viz poznámka 1 v 4.2.8.5.2. normy ČSN EN1176-1)