Domácí hřiště

Sestavy, houpačky a příslušenstvní pro dětská hřiště v privátním použití. Sestavy jsou certifikované jako hračka dle ČSN71 a jsou vhodné na zahrady rodiných domů, chat a chalup. Zařízení není určené k použití na veřejných místech, zahradách mateřských škol, školek, jeslí, domů dětí a mládeže DDM, středisek volného času SVČ atd.

Vzhledem ke stoupajícím cenám materiálu nemusí být ceny produktů na našich stránkách aktuální, pro jejich správnost nás prosím kontaktujte. 

Domácí hřiště jsou členěny v tomto katalogu

- na sestavy, kompletní dětské hřiště samostatně použitelné bez nutnosti pořízení dalších komponentů

- na samostatně stojící závěsné houpačky a pískoviště

- na přípojné moduly, vždy se připojují nebo doplňují hlavní prvek (jde i samostatně použít, například přípojnou houpačku je možné namontovat k pergole)

- příslušenstvní a doplňky (vše co se hodí jako bezpečnostní doplněk, zkrášlení sestavy nebo rozšíření možností hry uživatelů)

níže na této stránce jsou ukázky ze všech kategorii, navigační panel na všechny kategorie je vlevo