Sportovní plochy

Vzhledem ke stoupajícím cenám materiálu nemusí být ceny produktů na našich stránkách aktuální, pro jejich správnost nás prosím kontaktujte. 

Multisportovní hřiště ze zhutněného kameniva

 • Cena dle použitých materiálů a provedení 50 000 - 500 000 Kč.

Sportovní hřiště je vybudováno z mletého kameniva od nejhrubší po jemnou mletou frakci.
Pod kamenivo je vytvořen drenážní odvodňovací systém a geotextilní podložka.
Do plochy se dají vkládat plastové obruby na ohraničení sportovní plochy.
Všechny vrstvy se jednotlivě hutní, aby byla zajištěna kompaktnost plochy.

Plochu je možné doplnit o oplocení, vybudování dřevěných mantinelů, záchytné sítě, sportovní vybavení, fitness koutky a jiné doplňky zkvalitňující vlastní sportovní plochu nebo zázemí.

Pro cenovou nabídku nás neváhejte kontaktovat.

Výhody

 • rychlost vybudování sportovní plochy
 • nízké pořizovací a provozní náklady
 • při pravidelné údržbě dlouhá životnost

Nevýhody

 • prašnost
 • rekreační sportovní využití, není vhodné pro závodní užití

Multisportovní hřiště s umělým travním povrchem

 • Cena dle použitých materiálů a provedení 150 000 - 2 000 000 Kč.

Sportovní hřiště je vybudováno ze zhutněného kameniva včetně drenážního systému.
Navíc je nutné vytvořit pevnou betonovou obrubu okolo celé plochy a na takto připravený povrch je položen umělý travní koberec podle požadavku na sportovní určení.
Umělý trávník je zasypáván křemičitým pískem nebo granulátem dle specifikace výrobce.

Plochu je možné doplnit o oplocení, vybudování dřevěných mantinelů, záchytné sítě, sportovní vybavení, fitness koutky a jiné doplňky zkvalitňující vlastní sportovní plochu nebo zázemí.

Pro cenovou nabídku nás neváhejte kontaktovat.

Výhody

 • rychlost vybudování sportovní plochy
 • hezký a profesionální povrch umožňující širší sportovní použití
 • při pravidelné údržbě dlouhá životnost
 • možnost certifikace pro daný druh sportu

Nevýhody

 • vyšší pořizovací náklady
 • nutnost údržby

Multisportovní hřiště s asfaltovým povrchem

 • Cena dle použitých materiálů a provedení 1 000 000 - 5 500 000 Kč.

Sportovní hřiště je vybudováno z podkladového drceného kameniva.
Pod kamenivo je vytvořen drenážní odvodňovací systém a geotextilní podložka.
Na takto připravený podklad je položen asfaltový koberec ve dvou vrstvách (hrubý a jemný).

Plochu je možné doplnit o oplocení, vybudování dřevěných mantinelů, záchytné sítě, sportovní vybavení, fitness koutky a jiné doplňky zkvalitňující vlastní sportovní plochu nebo zázemí.
Pro cenovou nabídku nás neváhejte kontaktovat.

Výhody

 • stabilnější plochy
 • hezký vzhled umožňující širší sportovní použití
 • nízké provozní náklady
 • dlouhodobě fungující plocha

Nevýhody

 • vyšší pořizovací náklady
 • složitost a náročnost provedení (použití těžké speciální strojní mechanizace)
 • pro uživatele tvrdá dopadová plocha

Multisportovní hřiště s tartanovým povrchem

 • Cena dle použitých materiálů a provedení 2 000 000 - 10 000 000 Kč.

Sportovní hřiště je vybudováno z podkladového drceného kameniva.
Pod kamenivo je vytvořen drenážní odvodňovací systém a geotextilní podložka.
Na podklad je položen asfaltový koberec ve dvou vrstvách.
Jako poslední vrstva je položen tartanový povrch ve dvou vrstvách (nosná a pohledová).

Plochu je možné doplnit o oplocení, vybudování dřevěných mantinelů, záchytné sítě, sportovní vybavení, fitness koutky a jiné doplňky zkvalitňující vlastní sportovní plochu nebo zázemí.
Pro cenovou nabídku nás neváhejte kontaktovat.

Výhody

 • to nejlepší co se dá realizovat
 • hezký vzhled umožňující širší sportovní použití
 • téměř nulové provozní náklady
 • dlouhá životnost 

Nevýhody

 • vysoké pořizovací náklady
 • složitost a náročnost provedení (použití těžké speciální strojní mechanizace)