Revize dětských hřišť

Pro vykonávání revize a pravidelných prohlídek zařízení dětských hřišť vlastníme živnostenské oprávnění k provádění kontrol a měření a oprávnění dle ČSN EN 1176-7/9.2c a 1176-7/8.2.2.

Kdy provádět kontroly

 • běžná vizuální kontrola (pravidelně před každým použitím), v okolí prvku zkontrolovat dopadovou plochu a odstranit nebezpečné předměty (např. rozbité lahve, polámané větve, polámané součásti) – provádí učitel/ka, ředitel/ka, školník nebo pracovník města
 • provozní kontrola (kontrola v intervalu 1 – 3 měsíců), podrobnější kontrola zaměřená na funkce a stabilitu zařízení – provádí učitel/ka, ředitel/ka, školník či pracovník města
 • roční hlavní kontrola (kontrola nesmí přesáhnout interval 12 měsíců), kontrolu musí provádět oprávněná osoba přesně v souladu s pokyny výrobce a ČSN EN 1176 a 1177 viz. ČSN EN 1176-7 6.2. c

Legislativa vztahující se k dětským hřištím

Zákon č. 102/2002 sb. obecná bezpečnost výrobků
 • všechny výrobky uváděné na trh v ČR musí být bezpečné
 • NV č. 22/97 sb. (205/2002 Sb.), kterými se stanovily technické požadavky na výrobky
 • definuje výrobky, které představují nějaká rizika tzv. oprávněného zájmu - tj. zdraví, života, ŽP, majetku atd. NV č. 173/97 sb. (329/2002 Sb.), kterými se stanovila pravidla posuzování shody na výrobky zařízení dětských hřišť vedené v tomto nařízení příloha č. 2, pod č. 7 ve skupině „prostředky lidové zábavy“
 • definuje a nařizuje, jak má vypadat posuzování o shodě s výrobkem typu

České technické normy

 • ČSN EN 1176-1:2000 revize ČSN EN 1176-2:2009 - všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody
 • ČSN EN 1176-2:2000 revize ČSN EN 1176-1:2009 – houpačky
 • ČSN EN 1176-3:2000 revize ČSN EN 1176-2:2009 – skluzavky
 • ČSN EN 1176-4:2000 revize ČSN EN 1176-2:2009 - lanové dráhy
 • ČSN EN 1176-5:2000 revize ČSN EN 1176-2:2009 – kolotoče
 • ČSN EN 1176-6:2000 revize ČSN EN 1176-3:2009 – kolébačky
 • ČSN EN 1176-7:1998 revize ČSN EN 1176-2:2009 - pokyny pro zřizování kontroly a údržbu
 • ČSN EN 1177:1998 revize ČSN EN 1177:duben 2009 - povrch hřiště tlumící náraz při volném pádu

Tato nařízení jsou v platnosti od 1. 12. 2002. Od tohoto data musí každé zařízení dětského hřiště na veřejném prostranství (zahradách škol, školek, veřejných místech atd.) projít procesem posouzení shody autorizovanou osobou dle platných norem. Zařízení vybudované před datem 1. 12. 2002 musí splňovat platné normy.