Dopadové plochy

Dopadové plochy dětských hřišť řeší norma ČSN EN 1176 a 1177.
Tabulka (výňatek z platné normy).

Materiál1 Popis Min. hloubka2 (mm) Kritická výška pádu (mm)
Beton, kámen, asfalt ≤ 600
Udusaný povrch ≤ 1000

Trávník

dobře udržovaný

≤ 15004

Kůra drcená kůra jehličnanů,
zrnitost 20 - 80mm
200
300
≤ 2000
≤ 3000
Dřevité třísky mechanicky drcené dřevo, bez kůry a listů
zrnitost 5 - 30 mm
200
300
≤ 2000
≤ 3000
písek3 zrnitost 0,2 - 2 mm 200
300
≤ 2000
≤ 3000
šterk3 zrnitost 2 - 8 mm 200
300
≤ 2000
≤ 3000
jiné materiály a jiné hloubky podle zkoušek HIC (viz ČSN EN 1177) kritická výška pádu podle zkoušek

1 - Materiály připravené právě k použití na dětských hřištích. 
2 - Povrch dopadové plochy musí býtbez částí s ostrými hranami nebo výčnělky a musí být instalován bez jakýchkoliv situací vytvářejících zachycení.
     Pro sypký drobný materiál se přidá 100 mm k minimální hloubce na vyrovnání způsobené přemísťováním materiálu (viz 4.2.8.5.1. normy ČSN EN1176-1).
3 - Žádná naplavenina ani částice jílu. Velikost zrnitosti může být stanovena použitím síťové zkoušky podle EN 933-1.
4 - Trávník má, kromě estetického působení, také některé užitečné vlastnosti související s tlumením dopadu. Zkušenost ukazuje, že dobrá údržba je běžně účinná pro výšku pádu do 1m a může být použita bez potřeby zkoušení. Pro výšku nad 1m, je používání
     trávníku jako povrchu tlumícího dopad ovlivňováno místními klimatickými podmínkami. Protože po celé Evropě je významná oblastní proměnlivost klimatu, doporučuje se, řídit pokyny na národní úrovni. ( viz poznámka 1 v 4.2.8.5.2. normy ČSN EN1176-1)

Námi používané materiály dopadových ploch 

(jiné materiály podle zkoušek HIC ( viz ČSN EN 1177)

Umělý trávník na hlíně

Dopadová plocha pro snadné a efektivní použití na venkovních herních plochách dětských hřišť. Jednoduchá instalace bez nutnosti zemních prací a složitého odvážení a navážení sypkých materiálů potřebných na vybudování dopadových ploch. 
Vrstva tlumící náraz pádu z výšky (dle jednotlivých typů) je testována pomocí zkoušky HIC a tyto materiály jsou certifikované jako dopadová plocha dle ČSN EN 1176 a 1177 2008.
Instalace dopadové plochy u dětských hřišť se provádí položením umělého trávníku na udusaný hliněný povrch (bez tvrdých částic-kámen, kořeny, beton), přehnutím a založením okraje přímo do terénu a tím splyne s okolním trávníkem.

Materiál Popis Kritická výška pádu (mm)
Virgin 18 ≤ 1650
Popular 25 ≤ 1800
PlayComfort 24 ≤ 1900

 

Umělý trávník s podložkou ProPlay 35mm

Podložka ProPlay, v kombinaci se syntetickým trávníkem, je perfektní povrch pro vybavení dětských hřišť a je používán hlavně k prevenci zranění (hlava), ať už uvnitř i venku. Tato kombinace poskytuje ochranu po celou dobu životnosti bez ohledu na intenzitu použití. Podložku ProPlay je možné použít buď v jedné nebo ve více vrstvách, v závislosti na požadovaném stupni tlumení nárazů a může být snadno instalován na prakticky jakémkoli povrchu. Během pádu ProPlay absorbuje energii pádu bez ztráty tvaru.
Hrací zařízení a hřiště by měly být bezpečné. Z tohoto důvodu jsou v oblasti absorpce nárazů na povrch kladeny právní požadavky. ProPlay snadno splňuje všechny mezinárodní normy a pokyny v oblasti ochrany proti pádu. Vlastnosti tlumení nárazů překračují vlastnosti jiných povrchů.

Materiál Popis Kritická výška pádu (mm)
PlayComfort 24 + Proplay 35 ≤ 1600
Essential 25 + Proplay 35 ≤ 1800
PlayComfort 24 + 2x Proplay 35 ≤ 2700
Essential 25 + 2x Proplay 35 ≤ 3000

 

Umělý trávník s podložkou Elastic Universal

Materiál Popis Kritická výška pádu (mm)

Playcomfort 24 + 1x elastická podložka

≤ 770

Decor 23 + 1x elastická podložka

≤ 780
Garden 30 + 1x elastická podložka ≤ 800
Scenic 35 + 1x elastická podložka ≤ 820
Decor 23 + 2x elastická podložka ≤ 1250
Scenic 35 + 2x elastická podložka ≤ 1300
Garden 30 + 2x elastická podložka ≤ 1320
Playcomfort 24 + 2x elastická podložka ≤ 1530
 

Pryžová dlažba, recyklovaná guma s platnou zkouškou HIC, pro výšku volného pádu dle síly dlažby

Jednovrstvé desky z recyklovaného gumového granulátu spojeného polyuretanem. Dlažba v tomto provedení se vyrábí v různých profilech, spojuje se pomocí plastových kolíků a je vyráběna v různých barvách. Gumová dlažba se pokládá na připravenou plochu zhutněného pokladu složeného ze 2-3 vrstev drceného kameniva rozdílné frakce. Doporučujeme dlažbu pokládat do betonových obrubníků a pod štěrkové podloží provést odvodnění – drenáže.

  • Cenu plochy určuje provedení a pádová výška zařízení. Kalkulaci plochy zajistíme zdarma na vyžádání.Dopadová plocha ze sypkých materiálů

Norma umožňuje (viz výše tabulka) vybudování dopadové plochy pomocí sypkých materiálů. Doporučujeme použití oblázků praných oblých frakce 2 - 8 mm, nebo písek frakce 0,2 - 2 mm bez jílových a prachových částic. Do předem připravené vany (odkopávka stávající zeminy) tloušťky 20 - 30 cm se navezou výše uvedené sypké materiály a urovnají se.

  • Cenu plochy určuje provedení a pádová výška zařízení. Kalkulaci plochy zajistíme zdarma na vyžádání.