Dopadové plochy

Dopadovými plochami dětských hřišť se zabývá ČSN EN 1176 a 1177. Tabulka (výňatek z platné normy).

Materiála Popis mm Min. hloubkab mm Kritická výška pádu mm
Trávník / udusaný povrch 1000d
kůra zrnitost 20 - 80 200
2000
300
3000
dřevěné třísky zrnitost 5 - 30 200
2000
300
3000
písekc zrnitost 0,2 - 2 200
2000
300
3000
šterkc zrnitost 2 - 8 200
2000
300
3000
jiné materiály a jiné hloubky podle zkoušek HIC (viz EN 1177) kritická výška pádu podle zkoušek

a - Materiály připravené právě k použití na dětských hřištích.
b - Pro sypký drobný materiál se přidá 100 mm k minimální hloubce na vyrovnání způsobené přemísťováním materiálu (viz 4.2.8.5.1.).
c - Žádná naplavenina ani částice jílu. Velikost zrnitosti může být stanovena použitím síťové zkoušky podle EN 933-1.
d - Viz poznámka 1 v 4.2.8.5.1.

Koberec Match Winner velour s platnou zkouškou HIC, pro výšku volného pádu do 2,4 m

Koberec je určen pro snadné a efektivní použití na herních plochách dětských hřišť. Jednoduchá instalace bez nutnosti zemních prací a složitého odvážení a navážení sypkých materiálů potřebných na vybudování dopadových ploch ze sypkých materiálů. Vrstva tlumící náraz pádu z výšky (dle jednotlivých typů) je testována pomocí zkoušky HIC a tento koberec je certifikovaný jako dopadová plocha dle BS EN 1176 a 1177 2008 (ČSN EN 1176 a 1177 2:2009).

Instalace koberce u dětských hřišť se provádí založením přímo do hlinitého podkladu (zbaveného trávníku) a tím splyne s okolním povrchem. Po instalaci se vrchní materiál koberec zasype pískem v hustotě 10-16 kg / m². Písek se zapracuje do koberce, kterým se zhutní a přilne k podkladu.

  • Cena bez DPH/m2, bez zemních prací, instalace a dopravy 495,- KčPryžová dlažba, recyklovaná guma s platnou zkouškou HIC, pro výšku volného pádu dle síly dlažby

Jednovrstvé desky z recyklovaného gumového granulátu spojeného polyuretanem. Dlažba v tomto provedení se vyrábí v různých profilech, spojuje se pomocí plastových kolíků a je vyráběna v různých barvách. Gumová dlažba se pokládá na připravenou plochu zhutněného pokladu složeného ze 2-3 vrstev drceného kameniva rozdílné frakce. Doporučujeme dlažbu pokládat do betonových obrubníků a pod štěrkové podloží provést odvodnění – drenáže.

  • Cenu plochy určuje provedení a pádová výška zařízení. Kalkulaci plochy zajistíme zdarma na vyžádání.Dopadová plocha ze sypkých materiálů

Norma umožňuje (viz výše tabulka) vybudování dopadové plochy pomocí sypkých materiálů. Doporučujeme použití oblázků praných oblých frakce 2 - 8 mm, nebo písek frakce 0,2 - 2 mm bez jílových a prachových částic. Do předem připravené vany (odkopávka stávající zeminy) tloušťky 20 - 30 cm se navezou výše uvedené sypké materiály a urovnají se.

  • Cenu plochy určuje provedení a pádová výška zařízení. Kalkulaci plochy zajistíme zdarma na vyžádání.