Workout sportoviště

Doplnění sportoviště o workoutové prvky

Místo realizace: Náchod (50.405, 16.14511)

Termín realizace: 06/2017

Použité prvky:

Kapitán

Opičí dráha

Žebřiny

Mobiliář:

2x betonová lavička  

Cena realizace: 80tis. Kč bez DPH