Údržba umělého trávníku

Místo realizace: Jezbiny - TJ Sokol Jezbiny

Termín realizace: Říjen 2021

Údržba umělého trávníku