Sportovní plocha pro ZŠ

 

Místo realizace: město Náchod

Termín realizace: 08/2018

Použité prvky:

umělý trávník Playcomfort 24

Popis realizace: Dodávka a realizace sportovní plochy pro malou kopanou a pro skok daleký.