Sportovní plocha a herní prvky

 

Místo realizace: město Náchod

Termín realizace: 10/2018

Použité prvky:
zrcadlový kužel Firry

Prohazovadlo Octopus

Umělý trávník Playcomfort 24

Popis realizace: Dodávka a montáž sportovní plochy a herních prvků.