Rekonstrukce pískoviště

Místo realizace: Police nad Metují

Termín realizace: Červen 2024

Rekonstrukce pískoviště

Cílem rekonstrukce je vytvořit bezpečně, čisté a inspirativní místo, kde si děti mohou hrát, rozvíjet své motorické dovednosti a tvořivost. Modernizované pískoviště přinese radost nejen dětem, ale také rodičům, kteří ocení zlepšené podmínky pro hry a odpočinek svých dětí.