Multifunkční hřiště s umělým trávníkem

 

Místo realizace: město Dolní Dvůr

Termín realizace: 5/2019

Použité prvky:

Umělý trávník Playcomfort 24

Popis realizace: Realizace multifunkčního hřiště (volejbal, nohejbal, tenis, kopaná).