Multifunkční hřiště s umělým trávníkem

 

Místo realizace: město Děčín

Termín realizace: 8/2019

Použité prvky:

Umělý trávník Playcomfort 18

Popis realizace: Realizace multifunkčního hřiště (volejbal, nohejbal).