Dopradová plocha z UT pod vahadlovou houpačku

 

Místo realizace: město Praha

Termín realizace: 7/2019

Použité prvky:

Dopadová plocha z umělého trávníku Playcomfort 24 a měkčící podložky Proplay 35

Popis realizace: Realizace dopadové plochy pod vahadlovou houpačku.