Dopadové plochy u dětského hřiště

instalace dopadové plochy pod stávající díly dětského hřiště v soupadu s ČSN EN