Dětské hřiště v Mš

 

Místo realizace: město Jeseník

Termín realizace: 8/2019

Použité prvky:

Sestava Ekonomik s lávkou

Vysuté voštinové hnízdo

3x Pružinové houpadlo

Umělý trávník Playcomfort 24 

Popis realizace: Dodávka a montáž herních prvků včetně dopadové plochy.