2020 Sportovní hřiště

Místo realizace: Studnice - Řešetova Lhota (50.428052, 16.099408)

Termín realizace: I.etapa 10.-12.2019 a II.etapa 3.-4./2020

Použité prvky:

- kompletní realizace, zemní práce, drenáže, podkladní vrstvy, umělý trávník s lajnováním a pískovým zásypem - multifunkce, sportovní a záchytné sítě