2020 Pokládka umělého trávníku pro sportovní hřiště

Místo realizace: Náchod - Babí ZŠ (50.431483, 16.174544)

Termín realizace: 06/2020

Použité prvky:

- umělý sportovní trávník Play Comfort 18 s pískovým zásypem

- lajnování a sportovní zařízení