Sestava TWINS

Kód produktu: PS-TWINS

Sestava obsahuje dvě věže přímo spojené s podestou ve výšce 1 a 1,4m.
Jedna věž je se střechou a skluzavkou, druhá věž je bez střechy.
Přístupovými prvky jsou žebřík, lezecí stěna. 

Materiál: Modřínové dřevo
Rozměr zařízení: 5306x5700x3621 mm
Rozměr dopadové plochy: 9000x9500 mm
Výška volného pádu: 1,4m
Vhodné pro: Děti 3 - 14let

Zařízení je v souladu s normou ČSN EN 1176:2018 a bude doloženo prohlášením o shodě, nebo certifikátem.