Loď

Kód produktu: PS-TH05
Cena 638 685 Kč
Cena bez DPH 527 839 Kč

Hřiště je určeno dětem ve věku 3 – 14 let v závislosti na variantách provedení. Při tvorbě každého hřiště je kladen důraz nejen na design, ale i na bezpečnost a kvalitu provedení. Neméně důležitým faktorem je pohybové vyžití dětí.

Herní prvek symbolizuje ztroskotanou loď, rozlomenou na dvě poloviny.

Obsahuje:

- šplhací provaz s podpůrnými prostředky pro lepší přístup

- otvor umožňující přístup pod povrch paluby

- strážní koš s přístupem pomocí šplahcí sítě

- skluzavku s výškou startovního úseku 1400 mm

- schody s madlem

- šikmý nástupní žebříke, který umožňuje přístup na palubu zadní části lodi v 1/3 zadní části

- volant jako kormidlo

- tobogán s výškou startovního úseku 2000 mm

- šplhací síť, díky které je možný přístup na úroveň paluby ze zadní strany lodi

Hřiště je vyrobeno z výběrového strojně opracovaného modřínového dřeva.

Standardně opatřeno kvalitní odolnou nátěrovou hmotou.

Materiál: Modřínové dřevo
Vhodné pro: Děti 3 - 14let

Zařízení je v souladu s normou ČSN EN 1176:2018 a bude doloženo prohlášením o shodě, nebo certifikátem.