Lanová a síťová centra, parkury a tematické sestavy

Lanové parkury, sítě ruzných provedení a jejich kombinace jsou nezbytné na dětských hřištích. Díky těmto komponentům se vytvářejí komplexy, které vybízí uživatele k pohybovým aktivitám, které nevědomky trénují jejich motorické dovednosti a utužují je ve fyzické kondici.

tento katalog je členěn:

- na lanový parkur Haiger, 3m široké lanové moduly vypnuté mezi sloupy 

- na lanový parkur Funpark, 3m široké lanové moduly vypnuté mezi sloupy

- na lanový parkur Vario, 2,4m široké lanové moduly vypnuté mezi sloupy

- na lanové mosty a zavěšená hnízda na lezení a houpání

- lanové tematické sestavy, kombnace lan, sítí, mostů, tunelů, hnízd a skluzavek

- příslušenství k parkurům a náhradní díly

níže na této stránce jsou ukázky ze všech kategorii, navigační panel na všechny kategorie je vlevo