Sportovní plochy

MULTISPORTOVNÍ HŘIŠTĚ ze zhutněného kameniva

 • Cena dle použitých materiálů a provedení 50 000 - 500 000 Kč.

Sportovní hřiště je vybudováno z mletého kameniva od nejhrubší po jemnou mletou frakci. Pod kamenivo je vytvořen drenážní odvodňovací systém a geotextilní podložka. Do plochy se dají vkládat plastové obruby na ohraničení sportovní plochy.

Všechny vrstvy se jednotlivě hutní, aby byla zajištěna kompaktnost plochy. Plochu je možné doplnit o oplocení, vybudování dřevěných mantinelů, záchytné sítě, sportovní vybavení, fitness koutky a jiné doplňky zkvalitňující vlastní sportovní plochu nebo zázemí.

Výhody

 • rychlost vybudování sportovní plochy
 • nízké pořizovací a provozní náklady
 • při pravidelné údržbě dlouhá životnost

Nevýhody

 • prašnost
 • rekreační sportovní využití, není vhodné pro závodní užití

Multisportovní hřiště s umělým travním povrchem

 • Cena dle použitých materiálů a provedení 150 000 - 4 000 000 Kč.

Sportovní hřiště je vybudováno stejným způsobem jako výše popsané sportovní hřiště ze zhutněného kameniva. Navíc je nutné vytvořit pevnou betonovou obrubu okolo celé plochy a na takto připravený povrch je položen umělý travní koberec podle požadavku na sportovní určení. Umělý trávník je zasypáván pískem nebo granulátem. Jako další alternativy podkladu je možné použít např. asfaltový povrch, speciální gumovou litou podložku nebo jiné materiály.

Plochu je možné doplnit o oplocení, vybudování dřevěných mantinelů, záchytné sítě, sportovní vybavení, fitness koutky a jiné doplňky zkvalitňující vlastní sportovní plochu nebo zázemí.

Výhody

 • rychlost vybudování sportovní plochy
 • hezký a profesionální povrch umožňující širší sportovní použití
 • při pravidelné údržbě dlouhá životnost

Nevýhody

 • vyšší pořizovací a provozní náklady

Multisportovní hřiště s asfaltovým povrchem

 • Cena dle použitých materiálů a provedení 1 000 000 - 1 500 000 Kč.

Sportovní hřiště je vybudováno z podkladového drceného kameniva od nejhrubší frakce. Pod kamenivo je vytvořen drenážní odvodňovací systém a geotextilní podložka. Na takto připravený podklad je položen asfaltový koberec ve dvou vrstvách (hrubší a jemný).

Plochu je možné doplnit o oplocení, vybudování dřevěných mantinelů, záchytné sítě, sportovní vybavení, fitness koutky a jiné doplňky zkvalitňující vlastní sportovní plochu nebo zázemí.

Výhody

 • stabilnější plochy
 • hezký vzhled umožňující širší sportovní použití
 • nízké provozní náklady
 • dlouhodobě fungující plocha

Nevýhody

 • vyšší pořizovací náklady
 • složitost a náročnost provedení (použití těžké speciální strojní mechanizace)
 • pro uživatele tvrdá dopadová plocha