Ploty

Pojmy

  • Plaňka - svislý dřevěný díl u plotového pole
  • Riegle - vodorovný dřevěný díl spojující plaňky
  • Sloupek - svislý díl vytvářející nosnou konstrukci

Plaňky


Reigle


Sloupek