Palisády a kůly

Palisáda je pravidelně frézovaná kulatina o různých průměrech. Jedna strana je rovně zaříznutá a druhá strana má hranu sraženou rádiusem 5 mm. Palisády se dají používat k ohraničení záhonů, cestiček, jako opěrné zídky, dekorační prvky a stavební díly.

Kůl je pravidelně frézovaná kulatina o různých průměrech. Jedna strana je ukončena špičkou a druhá strana má hranu sraženou rádiusem 5 mm. Kůly se používají jako opěrné body ke stromkům, pro ohraničení atd.

Srolovaný plůtek Beetrolli je páskou sesponkovaná půlkulatina, která vytváří souvislou řadu k vytvoření ohraničení (záhonu, cestiček atd.).

Dřevěná dlažba je kulatina různých průměrů (6 - 12 cm) vysoká 10 cm, ze které je možné sestavit krásně vypadající dřevěnou venkovní dlažbu.

Palisády a kůly dodáváme buď v přírodním provedení bez nátěru, nebo jsou ošetřeny vakuo - tlakovou technologií ekologicky a zdravotně nezávadným přípravkem Wolmanit Cx 8.