Zahradní a městský mobiliář

Součástí naší nabídky je také vybavení veřejných i soukromých prostranství zahradním a městským mobiliářem. Jedná se o produkty, které obohacují a zkrášlují každodenní život venku.

Městům a obcím nabízíme zvelebení veřejných venkovních prostor, jako jsou například parky, náměstí, pěší zóny, dětská hřiště, multifunkční sportoviště apod.

Dodáváme pouze kvalitní výrobky, které jsou odolné proti nepříznivým vlivům.